Bilim Tarihi EnstitüsüMüdürlük

Prof. Dr.  İhsan FAZLIOĞLU

Müdür

Prof. Dr. İhsan FAZLIOĞLU

E-Posta: ihsan.fazlioglu@medeniyet.edu.tr

Telefon: 2162802606 ()

Dr. Öğr. Üyesi Taha Yasin ARSLAN

Müdür Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Taha Yasin ARSLAN

E-Posta: tahayasin.arslan@medeniyet.edu.tr

Telefon: 2162802607 ()

Dr. Öğr. Üyesi Zehra BİLGİN

Müdür Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Zehra BİLGİN

E-Posta: zehra.bilgin@medeniyet.edu.tr

Telefon: 216 2803333